На първо място поставяме физическата сигурност. Ето защо домът е устроен така, че  всички да я имат във всяка една точка. Системата за сигнализация ни дава информация, ако някой от хората има нужда от помощ и е възпрепядстван физически да я поиска. От друга страна мислим и за това, че не са малко случаите, в които при влошено здравословно състошние, човек не може да сигнализира за това по никкъв начин. Тук влиза и опцията за видеонаблюдение, което е по индивидуална преценка.

Предлагаме четирикратно хранене, което е препоръчително за хората в тази възраст, освен това е полезно и вкусно приготвено. Взимат се предвид препоръките на лекарите и отделните нужди на всеки човек.

Поддържането на хигиена – физическа и ментална – е друг съществен елемент. Ако вашият близък е затруднен с извършването ѝ, то ние предлагаме помощ в къпането, извършването на тоалет и разходките, както и при хранене.

Поддържане хигиена на помещенията, които се обитават, е другото нещо, което в даден момент става невъзможно за възрастните. То е ключов фактор и за поддържане на здравето и точно заради това ние предлагаме ежедневно почистване не само на общите помещения, но и на личните стаи. Освен това всяка седмица предлагаме пране и смяна на спалното бельо.

Дали ще има подходяща медицинска грижа е едно от нещата, които тревожат хората при настаняване на близките им  в дом за стари хора. Медицинското обгрижване тук дава допълнително спокойствие и за живущите, и за техните семейства, тъй като управителят на дома е лекар с дългогодишен стаж.

Напомнянето и предоставянето на точните лекарства е важно при поддържане на добро здраве. Наш служител всеки ден ще предоставя необходимото на всеки домуващ, за да няма риск от грешка.

Активността е важна част от здравословния начин на живот. Възрастните хора често се чувстват слаби и губят мотивация самостоятелно да организират свои активности. При нас всеки ден те ще имат забавление, организирано от дома, в което могат да се включат, както и свободата да се възползват от богатата ни библиотека, къта за игри и и други.

Груповото извършване на различни дейности стимулира хората да се включват повече в тях. Затова повечето ни активности са така организирани. Рехабилитацията е едно от тях, а масажите, които предлагаме са индивидуално ориентирани и са съобразени са с нуждата на съответния човек и това той сам да ги поиска.

Поддържане на контакти с близките е едно от нещата, на които възрастните хора изключително много държат. Затова освен помещенията за срещи, които предоставяме, ние осъзнаваме, че понякога роднините са извън страната или са възпрепядствани физически да посещават дома. С тази цел сме осигурили достъп до интернет и всякакви средства за комуникация чрез видео разговор или неограничени разговори в България и ЕС.