Видове упражнения след инсулт

Инсултът поваля над 50 000 души всяка година. Ние сме на  едно от първите места по смъртност от мозъчен инсулт в Европа. Тя е и една от най-често срещаните причини за смърт у нас – все още е на трето място. А колкото и да невероятно, отношението на много българи към инсулта е до голяма степен пренебрежително.  Голяма част от пациентите не го възприемат като нещо сложно и необратимо, а смятат, че е възможно да „мине“. В България диагностиката е на високо ниво, а в лечението могат да бъдат предприети методи от световна величина.

Видове упражнения след инсулт

Пораженията при човек,  претърпял инсулт, може да са най-различни – говорни, двигателни, вестибуларни и тн. Някои от тях са непоправими, но за много от засегнатите  функции възстановяването е възможно  при правилна и продължителна рехабилитация.

Решаваща е помощта в първите часове. Ключово е претърпелият инсулт да бъде отведен до едно от най-близките големи здравни заведения, да бъдат извършени всички необходими изследвания и да започне незабавна терапия. Важни са и следващите седмици, в които диагностиката и лечението са интензивни с необходимите лекарства  и специален режим, има дори и билки, които могат да са от ползват. Спокойтсвието в дома и подкрепата на близките и семейството са важен фактор при стимулиране на процеса на възастановяване. Наред с логопедичните упраженения не бива да се неглижират и упражененията за цялостна рехабилитация на тялото. Те биват пасивни, аеробни, упраженния в седнало положение и други.

Логопедични упражнения след инсулт

Когато се засегне центъра на говор следват проблеми с речевата функция. Лошата статистика е, че засягане на речта се наблюдава в повече от половината случаи на инсулт. Важно е да се има предвид,  възстановяването на речта е трудно, бавно и изисква месеци търепение и работа с подготвен и квалифициран логопед, специалист в корекция на говорни смущения след инсулт.   Този процес за съжаление може да продължи понякога и години. В никакъв случай обаче не трябва да се допуска болният да изпадне в състояние на речева изолация. Диагностиката и лечението на речевата функция са от първостепенна важност за цялостното възстановяване след инсулт на пациента. Диагностика на пораженията трябва да се направи първите дни след мозъчния удар. Упражнения за възстановяване трябва да се извършват всеки ден след като мине седмица след диагностициран мозъчен инсулт.

Речева терапия след инсулт

Логопедичните упражнения за възстановяване на речта се извършват с методи като:

 1. Речева терапия – Логопедъттрябва да проведе консултация , след което се провеждат различни упражнения ,включващи речева терепия и артикулационни упражнения, чиято цел е активиране на дясното полукълбо на мозъка.
 2. Хирургична интервенция – Отново метод с цел възстановяване на речта, нервените клетки трябва да се стабилизират, а кръвообръщението да се върне към нормланото, за да функционира мозъка напълно.
 3. Физиотерапия – поредица упражения и гимнастики, които се извършват с устни и език, чиято цел е координация на мозъка. Тези упражения трябва да се извършвт регулярно, последователно и без отчаяние при недобри резултати.

Ето пример за упражения, които биха били от полза:

 • Захапете долната си устна със зъби,  след това отпуснете устните си. Направете същото и с горната устна.Задръжте 5 секунди. Повторете между 5 и 10 пъти.
 • Стиснете езика, задръжте го за 3 секунди, след това издърпайте врата след него и се отпуснете.
 • Опитайте се да обърнете език по посока на часовниковата стрелка. Задръжте 2-3 секунди. Повторете 5 пъти. След това направете същото обратно на часовниковата стрелка. Повторете отново 5 пътои.
 • Натиснете небцето си с език. Задръжте 10 секунди. Отпуснете и повторете между 5 и 10 пъти.
 • Пеенето също е част от гимнастикатата след инсулт. Пуснете песен, която болният харесва. Нека се опита да иминитира звуците не песента и да повтори думи и дрази, които се съдържат в нея.  Това активира функциите освен на говор и на концентрация.

Физически упражнения от седнало положение

Тези упраженения трябва да се извършват редовно, няколко пъти на ден, всеки път е хубаво да се увеличи броя на на повторенията

 1. Пациентът трябва да седне на легло или сток с крака надолу към пода, ръцете да държат таблата. От тази позиция, долната част на гърба /кръста/ се огъва надолу,  докато пациентът вдишва с максимално изпъкнали напред гърди. След като издиша, трябва да се отпусне и след това да се върне в изходна позиция. Повтаря се около 10 пъти.
 2. От седнало положение се повдига единият крак до 90 градуса с пода. След това се повтаря с другия крак. Двата крака се отпускат. Поватря се по 5 пъти на крак.
 3. Пациентът застава с ръце зад гърба в седнало положение, дланите трябва да се поставят на леглото. Поемайки дъх, опитва да затвори лопатките, като същевременно опъва главата си назад. Това упраженение се повтаря 10 пъти.

Пасивни упражнения

Тези упражнения трябва да започнат още първите дни след получената диагноза. Големите здравни заведения предлагат рехабилитационни специалисти, които знаят откъде да започне терапия след инсулт.

Масаж след инсулт

Преди да се започне с упражненията е хубаво тялото и мускулите да се загреят с масаж.

 • С меки движения се масажира кожата на цялото тяло с цел подобрение на кръвообръщението.
 • Движенията на ръцете при масаж на крайниците трябва да провежда от долу нагоре.
 • Масажът на гърба изисква по-активни въздействия и натиск, като почуквания и пощипвания.
 • Масаж на гърдите се провежда от средата настрани с кръгови движения с много лек натиск.
 • От еластична лента се прави пръстен, за да може там да бъдат поместени ръцете или краката. В нея се слагат и двата крака и се правят издигания и пускания, като леко се масажират. Същото се прави с ръцете.
 • Провесва се еластичната лента, като от нея се прави контур, и се поставя

Силата на мисълта на болния също оказва много положително въздействие, тъй като движенията се извършват благодарение на мускулната памет.

За да върви успоредно развитието на речта с това на движения, стимулирайте пациента на глас да изказва  всички действия, извършвани с тялото на болния – „Вдигам крака“, „Сгъвам ръката“ и т.н. Така се възстановява връзката между мозъка и тялото, а също се развива и говора.

Често задавани въпроси след инсулт

Често задавани въпроси след инсулт

За финал на статията, от дом за стари хора Благоденствие, сме подготвили най-често задаваните въпроси от нашата практика, след претърпяване на инсулт.

Kак да проговорим след инсулт?

Важно е да се разбере, че възстановяването на словото, както и някои от изгубените функции на мозъка, причинено от удар, това отнема време. Рехабилитацията на речевите функции трябва да бъде постоянна, но систематизирана с помощта на логопед.

Как да се възстановите след инсулт?

лекарствата при инсулт изпълняват само поддържаща роля. Останалата част, ключът към успеха на лечението, ще зависи от пациента и неговото постоянство. Масажи, упраженения и ходене са трите най-важни фактора по пътя към възстановяване.

Как се лекува афазия след инсулт?

Терапията при афазия се осъществява по индивидуален план за всеки отделен пациент. В даден момент лечението се фокусира върху определен аспект на говора, например намиране на подходящите думи, по-късно се упражнява друг аспект като четене или разбиране на инструкции.

След колко време се възстановява говора след инсулт?

Максималното възстановяване на речта се случва в първата година след инсулт, но продължава до 3-5 години.